Onderzoekseenheid

NMR Expertisecentrum

Acroniem
NMR EC
Duurtijd
01-10-2023 → Lopend
Wetenschappelijk coördinator
Core Facilities manager
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Analytical spectrometry
  • Instrumental methods
  • Spectroscopic methods
  • Structural analysis
  • Physical chemistry of materials
  • Solid state and soft matter chemistry
  • Bio-organic chemistry
  • Natural products chemistry
Trefwoorden
Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) Structuuranalyse Hoogveld apparatuur
Omschrijving
NMR EC is een expertisecentrum voor de karakterisatie en analyse van moleculaire structuren en hun interacties in de chemische, biochemische, biomedische en materiaalwetenschappen. De missie is het formaliseren van de exploitatie van de vijf NMRplatforms binnen de Faculteit Wetenschappen, het consolideren van de kennis en onderzoeksexpertise die in de loop der jaren binnen de eenheid NMR en Structuuranalyse (samen met samenwerkingspartners) is ontwikkeld, en het waarborgen van een duurzame operationele structuur op lange termijn. Als Core Facility zal NMR EC toegang verlenen tot de NMR-infrastructuur alsook gespecialiseerde wetenschappelijke kennis en expertise op het vlak van NMR spectroscopie en haar inzet bij moleculaire analysen voor de gehele UGent-onderzoeksgemeenschap en daarbuiten.