Onderzoekseenheid

Queteletcentrum voor kwantitatief historisch onderzoek

Duurtijd
01-07-2022 → Lopend
Wetenschappelijk coördinator
Core Facilities manager
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Modern and contemporary history
    • Socio-economic history
Trefwoorden
geschiedenis data-infrastructuren demografie economie cartografie
Omschrijving
Het Queteletcentrum is een data- en kenniscentrum voor onderzoekers die een beroep doen op kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen uit het Belgische verleden. Het centrum verzekert een duurzame ontsluiting en wetenschappelijk gebruik van unieke historische onderzoeksinfrastructuren ontwikkeld aan de UGent. Daarnaast stimuleert het centrum kwalitatief hoogstaand onderzoek door deze kennis ten dienste van de UGent en de brede onderzoeksgemeenschap te valoriseren.