Onderzoekseenheid

Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities

Acroniem
CSCT
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History of religions, churches and theology
    • Theories of religions
    • Comparative study of religion
    • Religion and society
Trefwoorden
Literatuurwetenschap Wijsbegeerte en filosofie
Omschrijving
Het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities is een onderzoeksplatform waardoor onderzoekers verbonden aan de Universiteit Gent elkaar kunnen ontmoeten: zij kunnen werken over elke mogelijkechristelijke traditie, weze het antiek, middeleeuws of modern, weze het Katholiek, Protestants of Orthodox. Deze onderzoekers bestuderen Christelijke tradities in verschillende vakgroepen, en vanuit verschillende methodologieën: dit kan taalkundig onderzoek zijn naar de talen van het christendom (Grieks, Latijn, Syrisch, Russisch,...), literaire benaderingen van christelijke religieuze tekten, geschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie, wijsbegeerte, vergelijkende godsdienstwetenschappen, of andere benaderingen. Het Centrum organiseert ook jaarlijks een lezingenreeks voor het grote publiek, waarin de onderzoekers hun onderzoek en expertise presenteren, en ook specialisten uitnodigen over een bepaald thema. Verdere informatie over de onderzoekers en hun activiteiten, topics en benaderingenkan men vinden op de CSCT-website.