Onderzoekseenheid

Archeologie

Acroniem
ARCHAEO
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology not elsewhere classified
Trefwoorden
15de eeuw 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Oudheid Late Oudheid Middeleeuwen Prehistorie (steentijd) Protohistorie (bronstijd, ijzertijd) Afrika Azië België Nabije Oosten Zuid-Europa West-Europa Archeologie Regiostudies Kunst Gender Geschiedenis Interculturaliteit Religie Comparatief Veldonderzoek Geografisch en kaart gebaseerd Iconografie en beeldanalyse Taal- en tekstanalyse Kwantitatief Surveys en enquêtering
Omschrijving
De onderzoeksgroep Archeologie (ARCHAEO) is opgebouwd rond vijf onderzoekseenheden: (1) Pre- en Protohistorische Archeologie van Noordwest-Europa, (2) Mediterrane archeologie, (3) Historische Archeologie van Noordwest-Europa, (4) Archeologie van het Nabije Oosten en Assyriologie en (5) Archeometrie en Natuurwetenschappen. Deze eenheden opereren in onderlinge interactie en via samenwerkingsverbanden met andere onderzoeksteams van de faculteit of de universiteit. De onderzoeksproductie is divers, origineel en innovatief en is zeer zichtbaar in de internationale wetenschappelijke gemeenschap, mede door de vele succesvolle methodologische bijdragen aan het vakgebied, een groot aantal publicaties en de organisatie van talrijke wetenschappelijke bijeenkomsten. Dit onderzoek wordt regelmatig gepubliceerd in internationale tijdschriften en de brede geografische en thematische dekking van de veldwerkprojecten van de afdeling leidt tot een aanzienlijke impact op de internationale onderzoeksgemeenschap. De reputatie van de verschillende teams op het gebied van landschaps- en nederzettingsarcheologie, door de ontwikkeling van grote veldprojecten met een brede geografische spreiding over NW-Europa, het Middellandse Zeegebied, het Midden-Oosten en Centraal-Azië, is bijzonder sterk. Onder de opmerkelijke methodologische prestaties noemen we de ontwikkeling van geavanceerde technologie op het gebied van archeologische luchtfotografie en teledetectie, geofysische prospecties, niet-invasieve onderzoeksmethoden, geo-archeologisch veldwerk en GIS-gebaseerde analyses. Vaak geassocieerd met veldwerk, zijn er veel interdisciplinaire studies en archeometrische analyses van archeologische (en oude artistieke) objecten. Vooral op het gebied van keramiekstudies in brede zin neemt de afdeling een pionierspositie in. Verschillende projecten met betrekking tot historische perioden combineren de intensieve studie van de materiële cultuur met de extractie van gegevens uit historische documenten en teksten.