Onderzoekseenheid

Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek

Acroniem
IPEM
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Music conducting
  • Music improvisation
  • Music performance
  • Music therapy
  • Sonic arts
Trefwoorden
Muziek Nederlands Engels Comparatief Veldonderzoek Kwantitatief Surveys en enquêtering
Omschrijving
Het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek (IPEM) is het onderzoekscentrum van de afdeling Musicologie van de Universiteit Gent. Het centrum biedt wetenschappelijke ondersteuning voor de culturele en creatieve sector, in casu voor de muziek- en podiumkunsten, en doet baanbrekend onderzoek naar de relatie tussen lichaamsbeweging, muziek en nieuwe technologieën. Het centrum ontwikkelt interdisciplinaire methodes op basis van muziektheorie, performer-geïnspireerde analyse, geavanceerdegedrags- en neurowetenschappelijke experimenten, statistiek en computermodellen. Toepassingen bevinden zich in domeinen als muziekonderwijs, revalidatie, sportactiviteiten en kunstbeoefening.