Onderzoekseenheid

Studiecentrum voor Experimentele Literatuur

Acroniem
SEL
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Comparative literature studies
  • Contemporary literature
  • Literatures in Dutch
  • Modern literature
  • Narratology
  • Poetics
  • Rhetoric
  • Stylistics and textual analysis
Trefwoorden
19e eeuw 20e eeuw Hedendaags België Centraal-Europa Oost-Europa Noord-Europa Zuid-Europa West-Europa Literatuurwetenschap Nederlands Engels Duits Italiaans Spaans Comparatief Taal- en tekstanalyse
Omschrijving
Het UGent-VUB Centrum voor de Studie van Experimentele Literatuur (SEL) brengt onderzoekers samen die zich toeleggen op vernieuwende literatuur vanaf het einde van de negentiende eeuw tot heden. SEL wil onderzoek stimuleren naar onconventionele literatuur die op zoek is naar formele vernieuwing. Centrale aandachtspunten zijn Nederlandse en Vlaamse teksten uit de symboliek, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast onderzoekt SEL de literaire genres waarin het experiment zich graag manifesteert, zoals prozapoëzie, romancycli en 'paraproza'. In workshops, conferenties, projecten en publicaties wordt zowel de tekst als de context van het experiment onderzocht. In de SEL-serie (Academia Press) publiceert het studiecentrum boeken over deze onderwerpen.