Onderzoekseenheid

Studiecentrum voor Experimentele Literatuur

Acroniem
SEL
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Comparative literature studies
  • Contemporary literature
  • Literatures in Dutch
  • Modern literature
  • Narratology
  • Poetics
  • Rhetoric
  • Stylistics and textual analysis
Omschrijving
Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) is een UGent/VUB-alliantieonderzoeksgroep die zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de 19e eeuw tot op vandaag. Het centrum wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich manifesteert, zoals het prozagedicht en het paraproza.