Onderzoekseenheid

Oude Geschiedenis

Acroniem
AncientHistory
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ancient history
Omschrijving
De onderzoeksgroep Ancient History (ANCIENTHISTORY) is een van de onderzoeksgroepen binnen de vakgroep Geschiedenis. De groep brengt iedereen samen die in de vakgroep onderzoek verricht naar de geschiedenis van de Klassieke Oudheid, de Late Oudheid enByzantium. Er zijn vier voltijds professoren en een wisselend aantal (meestal ca. 15 tot 20) doctorandi en postdocs. De belangrijkste onderzoekszwaartepunten zijn de sociale en economische geschiedenis van de Romeinse wereld, antieke stadsgeschiedenis, socio-culturele en politieke geschiedenis van de Late Oudheid, en cultuurgeschiedenis van de Oudheid en Byzantium, met inbegrip van het vroege Christendom.