Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Sociale Geschiedenis na 1750

Acroniem
SocialHistory
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Socio-economic history
Omschrijving
De onderzoeksgroep Sociale Geschiedenis na 1750 (SocialHistory) focust op sociale verandering en koppelt geschiedenis aan hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Sociale geschiedenis vraagt bij uitstek om een geïntegreerde benadering waarbij ernaargestreefd wordt om historische omstandigheden, structuren en processen te koppelen aan menselijke agens en subjectiviteit, discours en perceptie, ideeën en praktijken. Sociale geschiedenis overstijgt de gecompartimenteerde geschiedenis – economie, politiek, cultuur – en beoogt historische synthese en interdisciplinariteit. Onderzoekslijnen zijn: (1) bewegingen, protest en strijd, (2) oorlog, crisis en maatschappij en (3) metageschiedenis en publieksgeschiedenis.