Onderzoekseenheid

Language and Translation Technology Team

Acroniem
LT³
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Computational linguistics
Trefwoorden
Communicatie Taaltechnologie Taalkunde Vertaalkunde
Omschrijving
LT³, opgericht in 2006, is een onderzoeksgroep aan het Departement Vertaalkunde, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent die fundamenteel en toegepast onderzoek doet naar verschillende aspecten van Natural Language Processing (NLP) vanuit een corpusgebaseerd inductief perspectief. Het team heeft uitgebreide expertise in het gebruik van machinaal leren voor een brede waaier van taaltechnologische problemen. Gebaseerd op de overtuiging dat oppervlakkige representaties gebaseerd op lexicale informatie niet voldoende zijn om tekstbegrip te modelleren, heeft het team zwaar geïnvesteerd in diepe syntactische en semantische modellering van tekst en de integratie van deze kennis in eindgebruikertoepassingen. LT³ is momenteel zeer actief in de volgende gebieden: Taaltechnologie: tekstnormalisatie, coreferentieresolutie, cross-linguale transfermodellen, detectie van gebeurtenissen, sentiment, ironie, argumenten en emotie in (financiële) nieuwsdata en sociale media. vertaaltechnologie: machinevertaling, nabewerking, mens-computerinteractie, beoordeling van vertaalkwaliteit en vertaalmoeilijkheden Terminologie: automatische (meertalige) terminologie-extractie en terminologiebeheer Taal- en vertaaltechnologie voor educatieve toepassingen: automatische schriftevaluatie en leesbaarheidsbeoordeling, woordenschat- en voorbeeldselectie voor tweede taalverwerving, automatische vertaling voor taalverwerving. Digitale geesteswetenschappen: digitale tekstanalyse-instrumenten voor onderzoek in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen Het team doceert verschillende modules op bachelor- en masterniveau. Zowel de CALM (Computer-Assisted Language Mediation) postgraduaat als de European Masters in Technology for Translation and Interpreting zijn gebaseerd op de gevestigde expertise in taal- en vertaaltechnologie binnen de onderzoeksgroep.et meeste onderzoek is corpusgebaseerd. Grote themata zijn terminologie, vertaaltechnologie en sentimentdetectie.