Onderzoekseenheid

Language and Translation Technology Team

Acroniem
LT³
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Computational linguistics
Omschrijving
Het Language and Translation Technology Team (LT3) verricht fundamenteel en toegepast onderzoek binnen het domein van de taal- en vertaaltechnologie. De onderzoeksgroep beschikt over een uitgebreide expertise in het gebruik van lerende systemen (machinelearning) voor een brede waaier van (ver)taaltechnologische problemen. De groep doet tekstanalyse en gebruikt hiervoor vooral diepe syntactische en semantische representaties van taal, bijvoorbeeld in de vorm van syntactische analysebomen, semantische rollen en coreferentieresolutie. Het meeste onderzoek is corpusgebaseerd. Grote themata zijn terminologie, vertaaltechnologie en sentimentdetectie.