Onderzoekseenheid

Vertaling en cultuur

Acroniem
TRACE
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary translation
Omschrijving
De onderzoeksgroep Translation and Culture (TRACE) richt zich op het interdisciplinaire domein van de vertaalwetenschap en legt zich toe op vertalingen van literaire en andere teksten die fungeren als cultureel product. De groep werkt nauw samen met het Centrum voor Literatuur in Vertaling (CLIV). Vertalers laten niet alleen sporen na in de vertaling zelf, maar ook in parateksten, zoals voor- of nawoorden. De leden van de onderzoeksgroep zijn op zoek naar transformaties die de brontekst heeft ondergaan en naar inzichten in de specifieke rol van vertalers als culturele bemiddelaars in een bepaalde periode en in de strategieën waarmee zij te werk gaan.