Onderzoekseenheid

Vertaling en cultuur

Acroniem
TRACE
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary translation
Trefwoorden
18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Hedendaags Centraal-Europa Oost-Europa Noord-Amerika Noord-Europa Zuid-Amerika Zuid-Europa West-Europa Kunst Geschiedenis Interculturaliteit Taalkunde Literatuurwetenschap Media Wijsbegeerte en filosofie Vertaalkunde Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Russisch Spaans Turks Comparatief Iconografie en beeldanalyse Taal- en tekstanalyse
Omschrijving
De onderzoeksgroep TRACE (Translation and Culture) benadert vertaling als literair, historisch en cultureel fenomeen. TRACE heeft daarbij oog voor de ideologische, religieuze, politieke en filosofische contexten waarin vertalingen tot stand komen. Vertalingen maken die contexten op een unieke wijze zichtbaar en kenbaar en laten toe om noties als nationale literatuur en (culturele) identiteit kritisch onder de loep te nemen. De onderzoeksgroep TRACE bevindt zich op het disciplinaire snijvlak van de vertaal-, literatuur- en cultuurwetenschap. Het onderzoek richt zich op de rol van vertaling en adaptatie in diverse tekstgenres, media en culturele ruimtes – van literaire teksten, journalistiek en songs tot populaire cultuur, musea en theater. Met die open blik verricht TRACE onderzoek naar de manier waarop vertalingen mee vormgeven aan de moderne cultuur in de brede zin, van de verlichting en romantiek tot vandaag. In dat onderzoek heeft TRACE bovendien in het bijzonder interesse voor de vele sporen die vertalers nalaten in de teksten en media waarmee ze aan de slag gaan, in de parateksten die ze voorzien bij hun vertalingen en in hun denken over vertalen. TRACE werkt nauw samen met het Centrum voor Literatuur in Vertaling (CLIV), een alliantie tussen Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.