Onderzoekseenheid

Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika

Acroniem
AFRIKAANS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • African languages
    • African literature
Trefwoorden
17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Hedendaags Afrika België West-Europa Kunst Geschiedenis Interculturaliteit Taaltechnologie Taalkunde Literatuurwetenschap Theater- en podiumkunsten Afrikaanse talen Nederlands Engels Gebarentaal Comparatief Veldonderzoek Geografisch en kaart gebaseerd Iconografie en beeldanalyse Taal- en tekstanalyse Kwantitatief Surveys en enquêtering
Omschrijving
Het doel van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (AFRIKAANS) is de coördinatie van de onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de taalkunde en de letterkunde van het Afrikaans. Het centrum brengt alle facultaire onderzoekers samen die een interesse hebben in het Afrikaans, de andere talen van Zuid-Afrika, of de talige en maatschappelijke situatie in Zuid-Afrika. De leden van de onderzoeksgroep behoren tot de vakgroepen Taalkunde, Letterkunde, Talen en Culturen, Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, Geschiedenis en Vertalen, Tolken en Communicatie. Geassocieerde leden behoren tot universiteiten over de hele wereld.