Onderzoekseenheid

Centrum voor Literatuur in Vertaling

Acroniem
CLIV
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary translation
    • Translation and interpretation sciences
Omschrijving
Het Centrum voor Literatuur in Vertaling (CLIV) is een UGent/VUB-alliantieonderzoeksgroep. De centrale onderzoekslijn van CLIV heeft betrekking op de discursieve aanwezigheid of afwezigheid van de vertaler zoals die zich manifesteert op verschillende niveaus (poëtisch, ideologisch, ethisch, ...) in bepaalde zones van literaire teksten (zoals parateksten, hervertalingen of adaptaties) en, op macroniveau, omheen de tekst (via vertaalsociologisch onderzoek of onderzoek naar de vertaalrelevantie voor literatuurwetenschap of literatuurgeschiedenis).