Onderzoekseenheid

The Moral Brain

Acroniem
TMB
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Philosophy of mind
Omschrijving
The Moral Brain (TMB) is een interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap die onderzoekers verenigt rond moreel en immoreel gedrag, morele emoties en de ontwikkeling van ethische oordelen vanuit een neurowetenschappelijk en evolutionair perspectief. De groep voert onderzoek uit dat is geïnspireerd door hedendaagse inzichten uit de neurowetenschappen, evolutionaire psychologie, gedragseconomie, antropologie en verschillende andere disciplines, maar brengt ook actuele ontwikkelingen uit ander internationaal onderzoek onder de aandacht. Onderwerpen die worden ontsloten, zijn onder meer detectie van bedrog, empathie, kritisch denken, vrije wil, religie, kunst en irrationele overtuigingen.