Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Duitse Literatuur

Acroniem
GermanLit
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literatures in German
    • Literary theory
Trefwoorden
17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Hedendaags West-Europa Gender Taaltechnologie Literatuurwetenschap Muziek Wijsbegeerte en filosofie Religie Theater- en podiumkunsten Duits Taal- en tekstanalyse Kwantitatief
Omschrijving
De onderzoeksgroep Duitse Literatuur (GermanLit) legt een sterke en continue klemtoon op het neerleggen van doctoraten en het aantrekken van onderzoeksfinanciering: de groep treedt op als gastheer voor een constante en aanzienlijke groep doctorandi enpostdoctorale onderzoekers. De Duitse sectie als geheel is de grootste in zijn soort in de Benelux en biedt cursussen en begeleiding voor meer dan 250 studenten Duits. De onderzoeksgroep focust op de periode van de 17e tot de 21e eeuw en is gespecialiseerd in een aanpak die zich op de interne dynamiek van de literaire tekst alsmede op de cultuurhistorische werking ervan richt. De centrale thema's zijn onder andere: de encyclopedische en documentaire literatuur in de (vroeg) moderne en hedendaagseDuitse literatuur, ecokritiek, narrativiteit en retoriek, stijl en figurativiteit in de filosofie (in het bijzonder in Nietzsches werk), neoklassieke invloeden in de literatuur van de 19e en 20e eeuw, digitale literaire forensics en digitale edities,en de ontwikkeling van supranationale culturele identiteiten in Duitse en Oostenrijkse literatuur. Eerdere projecten waren gewijd aan de combinatoriek van invloed en de productie van kennis in de 18e en 19e eeuwse literatuur, de geschiedenis van de wetenschapsschrijven, het gebruik van de literaire stijl, figurativiteit en narrativiteit door Nietzsche, aan auteurs van literaire(post) modernisme, hedendaagse Duitse en Oostenrijkse literatuur en aan de interactie tussen literatuur en filosofie. Quaonderzoeksmethodologie wordt voorrang gegeven aan een nauwgezet(hermeneutisch) lezen van teksten in combinatie met de theoretische reflectie over de voorwaarden van dergelijke lezing (retoriek, narratologie, receptietheorie). Gezamenlijke onderzoeksprojecten zijn momenteel gewijd aan het effect van literaire theorie op kinderliteratuur en fictie voor jongvolwassenen, negativiteit, etc.