Onderzoekseenheid

Criminaliteit, Criminologie en Strafrechtelijk Beleid

Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Causes and prevention of crime
  • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation
  • Courts and sentencing
  • Criminography and methods of criminological investigation
  • Criminological theories
  • Historical criminology
  • Police administration, procedures and practice
  • Private policing and security services
  • Punishment and criminal justice
  • Safety, prevention and police
  • Youth and life course criminology
  • Criminology not elsewhere classified
  • Criminal law
  • European law
  • Intellectual property law
  • International law
  • Legal institutions
  • Social law
  • Law not elsewhere classified
Omschrijving
Het IDC Crime, Criminology and Criminal Policy is gevestigd op de faculteit Recht en Criminologie en behandelt het domein van deviantie / misdaad en de (beleids) reactie ervan, evenals diverse veiligheidsgerelateerde domeinen. Het consortium verenigt op dit moment 21 wetenschappers uit verschillende disciplines in zes afdelingen die interdisciplinair werken op het gebied van veiligheid, criminaliteit en deviantie in lokale, nationale, Europese en internationale contexten. Het bereik van onderwerpen omvat b.v. onderzoek naar kwetsbare groepen in detentie, politiewerk en politiemobiliteit, bestrijding van criminaliteit en drugsgebruik, preventie van (jeugd) criminaliteit, maar ook andere complexe grensoverschrijdende fenomenen zoals cybercriminaliteit, terrorisme en georganiseerde misdaad, of privacy, informatie-uitwisseling, big data , antwoorden, beleidsmaatregelen, wetten en rechtshandhaving. Het consortium bevordert kennisvertaling en -uitwisseling, versterkt maatschappelijke waardecreatie leidend tot maatschappelijke impact en stimuleert synergiën en samenwerking met externe academische, beleids- en praktijkpartners uit verschillende disciplines.