Onderzoekseenheid

Het Gents Rolin-Jaequemyns Instituut voor internationaal recht.