Onderzoekseenheid

Het Gents Rolin-Jaequemyns Instituut voor internationaal recht.

Acroniem
GRILI
Duurtijd
22-10-2015 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Human rights law
    • International law
    • International trade law
Omschrijving
"Opgericht in 2015 op initiatief van Prof. Tom Ruys, verenigt het Instituut de bestaande expertise binnen de rechtsfaculteit in het bredere domein van het internationaal recht. Het Instituut bestaant uit 10 professoren en zo'n 20 doctorandi en postdocs. De activiteiten omvatten het gehele spectrum van het internationaal publiekrecht, gaande van het recht der gewapende conflicten en de internationale mensenrechten, tot het internationaal zeerecht, internationaal milieurecht, internationaal strafrecht, en internationaal economisch recht, evenals de geschiedenis van het internationaal recht. Het Instituut beoogt een dynamisch en internationaal erkend centrum voor academisch onderzoek te zijn, dat kwalitatieve en vernieuwende bijdragen levert t.a.v. de bestaande rechtsleer. GRILI combineert fundamenteel onderzoek en contractonderzoek. Diverse leden treden op als experts en consultants voor uiteenlopende (nationale, Europese en internationale) gouvernementele en intergouvernementele organisaties met betrekking tot volkenrechtelijke kwesties, of treden als amicus curiae op in juridische procedures." GRILI streeft ernaar om een levendige en erkende centrum van academischeuitmuntendheid, genereren van kwalitatieve en innovatieve bijdragenaanbestaande juridische beurs. Het Instituut combineert onderzoek encontract promotieonderzoek. Haar leden consultancy (nationale, Europeseen internationale) gouvernementele en niet-gouvernementele instanties ophet gebied van internationaal recht en bijdragen van amicus curiae slipsvervreemden."