Onderzoekseenheid (SVO)

Instituut voor Consument en Recht

Coördinator
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Economic, commercial and financial law
Omschrijving
"Het Interuniversitair Centrum voor Consument & Recht is een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksgroep 'Onderneming & Recht' van de Universiteit Antwerpen en leden van het onderzoeksdomein Economisch Recht van de Universiteit Gent met als doel:- Gezamelijk naar buiten treden met de beschikbare expertise en faciliteiten, - Gezamenlijk projectaanvragen op nationaal en Europees vlak voorbereiden en indienen, - Samenwerking op het vlak van opleiding op het master- en doctoraatsniveau en bevorderen van studentenmobilitit tussen beide universiteiten."