Onderzoekseenheid

Algebra

Acroniem
ALGEBRA
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Group theory and generalisations
    • Non-associative rings and algebras
    • Topological groups, Lie groups
Omschrijving
Ons onderzoek behelst voornamelijk (maar niet enkel) verbanden tussen groepentheorie en niet-associatieve algebraïsche structuren. Op dit moment werken we rond drie thema's: - Structureerbare algebra's, lineaire algebraïsche groepen en gerelateerde structuren in meetkunde en groepentheorie - Eindige groepen, axiale algebra's en decompositie-algebra's - Totaal onsamenhangende lokaal compacte groepen