Onderzoekseenheid (SVO)

Sol-gel centrum voor onderzoek op anorganische poeders en dunne lagen synthese