Onderzoekseenheid

Functionele Interactomics groep - Geert De Jaeger Lab (VIB)

Acroniem
TAP
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
    • Plant genetics
    • Interactomics
    • Proteomics
Omschrijving
Geert De Jaeger leidt de Functional Interactomics Group. Het gebied van functionele interactomics is gericht op het in kaart brengen van systeembrede moleculaire interacties en het analyseren van hun functie. Dit is van cruciaal belang, omdat biologische structuren en functies over het algemeen worden bereikt door netwerken van kortstondige en langdurige moleculaire interacties. Als een technologiegedreven team richt ons onderzoek zich op de continue ontwikkeling en optimalisatie van interactomicstools voor plantenonderzoek, meer specifiek voor de ontdekking van eiwit-eiwit interacties en interacties tussen eiwitten en nucleïnezuren. De kern van onze technologie is affiniteits zuivering gekoppeld aan massaspectrometrie (AP-MS). Het voordeel van deze aanpak is dat interacties in situ in kaart worden gebracht, waardoor een proteoom-breed onderzoek van interacties die plaatsvinden in plantencellen mogelijk wordt. We implementeren deze interactomics-tools om inzicht te krijgen in de manier waarop celgroei en -proliferatie in planten worden gereguleerd en ontdekken zo nieuwe wegen voor de engineering van plantengroei. Veel belangrijke signaalwegen beïnvloeden de groei en proliferatie van cellen in planten. Signaleringsroutes vanuit belangrijke groeiregulatoren zoals nutriënten blijven echter grotendeels ongekend in planten. Om onze kennis van deze signaalroutes te verbreden, bestuderen we de antagonistische eiwitcomplexen 'doelwit van rapamycine' (TOR) en SNF1-gerelateerde (SnRK1) kinasen, twee hoofdregelaars die signalering vanuit belangrijke nutrienten integreren met plantengroei.