Onderzoekseenheid

Vergelijkende Netwerk Biologie - Vandepoele lab

Acroniem
CNB
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Bioinformatics data integration and network biology
    • Development of bioinformatics software, tools and databases
Omschrijving
De wetenschappelijke doelstelling van onze onderzoeksgroep is biologische kennis in grootschalige experimentele datasets met behulp van data-integratie, vergelijkende reeks en expressie analyse en netwerk biologie uitpakken. Door de ontwikkeling en toepassing van nieuwe bioinformatics methoden, worden nieuwe aspecten van genoom biologie, vooral op het gebied van gene functie voorspelling en genregulatie, geïdentificeerd.