Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Terrestrische ecologie

Acroniem
TEREC
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal developmental and reproductive biology
  • Animal ecology
  • Animal genetics
  • Behavioural biology
  • Invertebrate biology
  • Vertebrate biology
  • Auto-ecology
  • Behavioural ecology
  • Community ecology
  • Ecophysiology and ecomorphology
  • Ecotoxicology
  • Invasion biology
  • Terrestrial ecology
  • Biology of adaptation
  • Biology of behaviour
  • Molecular evolution
  • Speciation
  • Population, ecological and evolutionary genetics
  • Invasion biology
  • Plant ecology
  • Genomics
Omschrijving
Bij TEREC bestuderen we patronen en processen die ten grondslag liggen aan de werking van terrestrische ecosystemen. Dus lopen we concurrerend onderzoek programma's op de bevolking en de dynamiek van de Gemeenschap, biotische interacties en levensgeschiedenis strategieën in een brede reeks van planten en dieren. Onderzoeksactiviteiten omvat veldwaarnemingen, veld - en lab-experimenten en computersimulaties, en resultaten zijn zowel binnen een fundamentele (evolutionaire-ecologische) geïnterpreteerd en toegepast (behoud-georiënteerd) kader. Om wetenschappelijke excellentie te bereiken en ondersteunen van technologische innovatie, zijn onze onderzoekers actief in verschillende nationale en internationale onderzoeksnetwerken, zoals SPEEDY, MAD, EVENET en CONGENOMICS.