Onderzoekseenheid

Sociale en Economische Geografie (SEG)

Acroniem
SEG
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Economic geography
    • Social geography
    • Human geography not elsewhere classified
Omschrijving
Het SEG-onderzoek spits zich vooral toe op (i) stadsgeografie, (ii) transportgeografie, en (iii) (wijzigingen in) landgebruik, alsook zeer specifiek de interacties tussen deze domeinen. De onderzoeksgroep richt zich zowel op zuiver wetenschappelijk onderzoek (gefaciliteerd door onderzoeksfinanciering van o.a. het FWO, het BOF en de Europese Raamprogramma’s, en gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften) als op toegepast onderzoek (gefaciliteerd door onderzoeksfinanciering van o.a. de Vlaamse Overheid, het IWT en de Wereldbank, en gepubliceerd in onderzoeksrapporten). Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de raakvlakken tussen zuiver academisch onderzoek en toegepast onderzoek: SEG streeft ernaar de meest recente wetenschappelijke inzichten te vertalen naar ruimtelijke beleidstoepassingen, maar eveneens om haar ruimtelijk beleidsonderzoek te gebruiken in de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. SEG is de afgelopen jaar op continue basis gegroeid: vanuit de inhoudelijk duidelijk uitgekristalliseerde onderzoekslijnen wordt onderzoek verricht dat vanuit erg diverse hoeken wordt gefinancierd en geconsulteerd. Op dit moment bestaat SEG uit 2 professoren en een 15-tal onderzoekers met een erg diverse academische achtergrond. Hoewel het onderzoeksteam zich focust op ruimtelijk onderzoek, is er dan ook een multidisciplinaire mix aan competenties en expertise in belendende disciplines zoals planning en stadsstudies aanwezig. De groep kan verder bogen op sterk uitgebouwde internationale contacten (bvb. het Globalization and World Cities-onderzoeksnetwerk), en speelt een instrumentele rol in interdisciplinaire onderzoekscentra (bvb. het Instituut voor Duurzame Mobiliteit aan de UGent).