Onderzoekseenheid

Renard Centre of Marine Geology

Acroniem
RCMG
Duurtijd
01-01-1985 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Geoarchaeology
  • Limnology
  • Marine geoscience
  • Sedimentology
  • Stratigraphy
  • Structural geology
  • Tectonics
  • Volcanology
  • Geodynamics
  • Seismology and seismic exploration
  • Physical oceanography
Omschrijving
Het Renard Centre of Marine Geology (RCMG) verricht fundamenteel en toegepast geologisch en geofysisch onderzoek in meren, fjorden, zeeën en oceanen. Een sterke troef van het RCMG is dat de onderzoekers doorgaans zelf op terrein gaan om hun data te vergaren… meestal zijn dit geofysische data, gecombineerd met sedimentstalen. Het RCMG beschikt dan ook over een uitgebreid arsenaal aan state-of-the-art marien-geofysische apparatuur (o.m. hoge-resolutie reflectieseismiek, side-scan sonar, multibeam echosounder) en staalname-apparatuur (o.m. boorplatform voor diepe meren, gravity corer, piston corer). Daarnaast heeft het de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van performant sedimentologie-labo, uitgerust met moderne infrastructuur voorgeofysische, sedimentologische en geochemische analyse van de boringen en sedimentstalen. Het RCMG werkt ook nauw samen met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voor extra logistieke ondersteuning met betrekking tot mariene robotica. Het onderzoek van het RCMG spitst zich toe op een aantal grote thema’s: - Paleoceanografie: reconstructie van grote oceanische bodemstromingen aan de hand van contouriet-afzettingen en koudwaterkoraalriffen; - Paleoclimatologie: evolutie van het climaat aan de hand van sedimenten in meren en fjorden (bv. in Chili, Alaska, Japan, Afrika); - Geohazards: aardbevingen, tsunamis, vulkaanuitbarstingen, onderwater-afglijdingen en overstromingen aan de hand van sedimenten in meren en fjorden (bv. in Chili, Alaska, Japan, Indonesië, Afrika, Turkije, Nepal); - Mariene geoarcheologie: geologische geschiedenis van de zuidelijke Noordzee doorheen het Kwartair en de ermee samenhangende evolutie van het paleolandschap; - Mariene grondstoffen en natuurlijke rijkdommen:mariene grondstoffen (bv. zandvoorrraden, mangaannodules) met de bedoeling bij te dragen tot een meer duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen; - Gas hydraten en gas seeps: fundamenteel onderzoek naar het voorkomen van gashydraten langsheen continentale randen en in grote meren.