Onderzoekseenheid

Biobank Kidney Ghent

Acroniem
Biobank Kidney Ghent
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Kidney diseases
Omschrijving
Preventie van terminaal nierfalen en van de hiermee gepaard gaande morbiditeiten en mortaliteit is een hoofddoel in onderzoek met betrekking tot chronisch nierfalen. Hierbij is het van belang om biomerkers of factoren betrokken in de pathofysiologie teidentificeren. Om dit te realiseren werden stalen van verschillende types (bloed, buffycoat, urine, dialysaat, feces, nagels) van patiënten in verschillende stadia van nierfalen ondergebracht in de geregistreerde biobank: “Biobank Kidney Ghent” met als medisch beheerder W. Van Biesen en operationeel beheerder G. Glorieux. De routinematig verzamelde klinische- en uitkomstgegevens, worden in parallel bijgehouden in een centrale beveiligde gepseudonimiseerde datafile (F Verbeke). In samenwerking met D. De Bacquer wordt de predictieve waarde van nieuwe biomerkers (uremische toxines, merkers voor endotheliale schade), proteoom en metaboloom profielen voor cardiovasculaire- en overlevingsuitkomst bestudeerd. Dit zal leiden tot klinisch relevante tools ter ondersteuning van de behandeling van patiënten met chronisch nierfalen. Deze stalen staan ook ter beschikking van andere onderzoekers met specifieke onderzoeksvragen.