Onderzoekseenheid

Psychopathologie en Affectieve Neurowetenschappen lab

Acroniem
PANlab
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Psychopathology
Omschrijving
Het overkoepelende doel van het lab is om inzicht in de werkingsmechanismen van stemmings- en angststoornissen te verbeteren, waarbij we bevindingen uit klinisch, cognitief, gedrags- en neurobiologisch onderzoek integreren, binnen een levensloopperspectief. Hierbij wordt gebruik gemaakt van affectieve modificaties van paradigma’s uit de experimentele psychologie, evenals gedragsmaten zoals oogbewegingsregistratie. Bovendien worden deze paradigma's gecombineerd met neurobeeldvormingstechnieken, psychofysiologische metingen en andere fysiologische indicatoren zoals pupildilatatie, huidgeleiding, cortisol en hartslagvariabiliteit. Om causale mechanismen te onderzoeken worden methoden gebruikt die de experimentele modificatie van informatieverwerkingsprocessen mogelijk maken, zoals cognitieve training en neurostimulatie. Op basis van dit fundamentele neurocognitieve onderzoek worden innovatieve interventies ontwikkeld, gebaseerd op emotieregulatie strategieën en een combinatie van neurostimulatie en cognitieve training.