Onderzoekseenheid

Ontwikkelingspsychologie

Acroniem
OntwPsy
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Learning and behaviour
    • Social and emotional development
Omschrijving
Welkom op de website van de groep Ontwikkelingspsychologie! De algemene doelstellingen van ons onderzoek zijn (1) inzicht verwerven in de normale psychologische ontwikkeling van mensen, en (2) nagaan welke factoren een invloed hebben op het optimaal en psychopathologisch functioneren van mensen doorheen verschillende leeftijdsperioden. We bestuderen hierbij een brede waaier van zowel positieve ontwikkelingsuitkomsten, zoals optimaal leren, volharding, vitaliteit, en zelfwaarde, als negatieve ontwikkelingsuitkomsten, zoals depressie, perfectionisme, relationele agressie, en eetstoornissen. We gaan hierbij na hoe de sociale omgeving, zoals ouders en leerkrachten, deze positieve en negatieve uitkomsten kunnen beïnvloeden. Verder wordt aandacht geschonken aan processen, zoals motivationele processen, doelen, en aspecten van identiteitsontwikkeling, die de impact van de sociale omgeving op deze uitkomsten kunnen verklaren. Deze thema’s worden benaderd vanuit uiteenlopende theorieën, zoals de separatie-individuatie