Onderzoekseenheid

Afdeling Maritieme Techniek

Acroniem
AMT
Duurtijd
01-10-2008 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydrodynamics
    • Hydrostatics
    • Marine arrangements, structure and construction
    • Marine engineering not elsewehere classified
Omschrijving
De afdeling Maritieme Techniek is één van de units van de vakgroep Civiele Techniek. De missie van de afdeling Maritieme Techniek is het: - het bieden van een academische opleiding met betrekking tot het ontwerp, de bouw, de voortstuwing, werking en het onderhoud van de marine structuren als schepen, offshore constructies en andere drijvende lichamen (aquacultuur, drijvende zonnepanelen,...) - Het uitvoeren van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op maritiem gebied, met name met betrekking tot de hydrodynamica van vaartuigen en andere drijvende constructies -verrichten van wetenschappelijk onderzoek voor en in samenwerking met ondernemingen en openbare diensten in de maritiem gebied (havens, overheden, reders, ingenieursbureaus) - Met deze activiteiten wil de afdeling de (Belgische) maritieme industrie ondersteunen door te consolideren, uitbreiden en verspreiden van relevante wetenschappelijke en technische kennis.