Onderzoekseenheid (SVO)

Biomath

Acroniem
Biomath
Coördinator
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • (Bio)chemical reactors
    • Powder and particle technology
Omschrijving
Bij BIOMATH ontwikkelen en gebruiken we wiskundige modellen en methoden voor de analyse en optimalisatie van bio-processen. De primaire focus ligt op mechanistische modellen die worden gebruikt ter ondersteuning van een aantal prioritaire sectoren variërend van afvalwater behandeling en resource recovery tot farmaceutische productie. BIOMATH gebruikt hiervoor computational fluid dynamics (CFD), populatiebalansmodellering (PBM) en bio-kinetiek of een combinatie ervan.