Onderzoekseenheid

Duurzaamheidseducatie - Leren over complexe socio-ecologische problemen

Acroniem
SEDwise
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other environmental sciences not elsewhere classified
  • Social sciences
    • Education, culture and society not elsewhere classified
    • Other political science not elsewhere classified
Omschrijving
Dit International Thematic Network (ITN) werd opgericht om adequate vormen van lesgeven en leren te conceptualiseren en te ontwikkelen wanneer we te maken hebben met zogenaamde 'wicked sustainability problems'. Voorbeelden van dergelijke ongestructureerde problemen zijn klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, grondstoffenschaarste, gentrificatie, etc. Verder onderzoek en capaciteitsopbouw is nodig om lesgevers te ondersteunen die worstelen met het implementeren van duurzaamheidseducatie. Door UGent-docenten en internationale onderzoeksexperten inzake duurzaamheidseducatie samen te brengen, kan UGent fungeren als een 'living lab' voor innovatieve experimenten binnen opleidingen en vakken.