Onderzoekseenheid

Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

Acroniem
CDO
Duurtijd
19-04-1995 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Environmental philosophy
 • Natural sciences
  • Climate change
  • Environmental education and extension
  • Environmental science and management not elsewhere classified
  • Other environmental sciences not elsewhere classified
 • Social sciences
  • Development planning and policy
  • Innovation, research and development, technological change, intellectual property rights
  • Economic development, innovation, technological change and growth not elsewhere classified
  • Teacher education and professional development of educators
  • Informal learning
  • Political sociology
  • Radical and critical sociology, feminist studies
  • Sociology and social studies of science and technology
  • Sociology of development
  • Urban sociology and community studies
  • Environment policy
  • Research, science and technology policy
  • Urban and housing policy
  • Social movements and collective action
  • Sociology of complex organisations
  • Citizenship
  • Political inequality
  • Interest group politics
  • Other political science not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Environmental and sustainable planning
  • Urban and regional development
  • Urban and regional planning policy, instruments and legislation
 • Agricultural and food sciences
  • Sustainable agriculture
Omschrijving
Binnen het CDO werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines (politieke wetenschappers, pedagogen, economen, (bio-)ingenieurs, sociologen, ecologen, fysici, filosofen) samen aan uiteenlopende projecten die gevat kunnen worden onder de noemer duurzaamheidsonderzoek. We benaderen duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies (economisch, sociaal, fysisch-ecologisch, institutioneel, ethisch) en hanteren het veeleer als een richtinggevend concept eerder dan als een strikt gedefinieerde, meetbare maatstaf. Interdisciplinariteit (samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines) en transdisciplinariteit (verbanden leggen tussen wetenschap en samenleving, samenwerking met niet- academische actoren) zijn dan ook kenmerkend voor het CDO-onderzoek. We hanteren daarbij een genuanceerde constructivistische epistemologie, een co-design aanpak en benaderen duurzaamheidskwesties als ‘politieke’ vraagstukken.