Onderzoekseenheid

EXPLORA

Acroniem
EXPLORA
Duurtijd
01-02-2013 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological psychology
    • Neuroimaging
    • Psychopathology
Omschrijving
EXPLORA staat voor EXperimenteel PsychoLogisch Onderzoek Rond Autisme, een vakgroepoverschrijdende onderzoeksgroep binnen de FPPW, geleid door prof. dr. Roeljan Wiersema (Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) en prof. dr. Marcel Brass (Vakgroep Experimentele Psychologie). Met onze studies trachten we een beter begrip te krijgen van autisme en verschillende aspecten die anders verlopen bij personen met autisme (bijv. sociale cognitie, informatieverwerking, sociaal-communicatieve vaardigheden). Daarvoor gebruiken we vaak neurowetenschappelijke methoden (EEG, fMRI, fNIRS).