Onderzoekseenheid

EXPLORA

Acroniem
EXPLORA
Duurtijd
01-02-2013 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Biological psychology
  • Neuroimaging
  • Neuropsychology
  • Psychopathology
  • Cognitive processes
Trefwoorden
autisme ontwikkelingsstoornissen
Omschrijving
EXPLORA staat voor EXperimenteel PsychoLogisch Onderzoek Rond Autisme, een vakgroepoverschrijdende onderzoeksgroep binnen de FPPW, geleid door prof. dr. Roeljan Wiersema (Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie). Met onze studies trachten we een beter begrip te krijgen van autisme en verschillende aspecten die anders verlopen bij personen met autisme (bijv. sociale cognitie, informatieverwerking, sociaal-communicatieve vaardigheden). Daarvoor gebruiken we een multimethodische benadering (kwantitatief met inbegrip van neurowetenschappelijke methoden maar ook kwalitatief), waarbij we het belangrijk vinden ook ruimte te geven aan de stem van ervaringsdeskundigen.. Het onderzoek richt zich voornamelijk maar niet uitsluitend op volwassenen. Er is ook aandacht voor verwante condities zoals ADHD..