Onderzoekseenheid

Disability Studies

Duurtijd
03-06-2019 → Lopend
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Disability studies
Omschrijving
Deze onderzoekslijn is gericht op grote vragen zoals daar zijn : 1. “wie wordt gezien als een ‘echte/levensvatbare mens’ in het licht van de ‘ableist’ perspectieven die onze wereld beheersen?” 2. “ welke lichamen doen ertoe?” (op welke manieren confronteren ‘disabled bodies’ ons met - dikwijls impliciete - elementen in onze cultuur die bepalen welke lichamen ertoe doen? – hoe bepalen sociale praktijken de status van bepaalde lichamen? – waarom (en via welke praktijken) worden ‘disabled bodies’ een lagere status toegekend dan ‘normale lichamen’?) 3. “Hoe kunnen we Disability Studies ‘decolonizeren? “ (wetende dat het fenomeen ‘disability’ sterk meespeelt in ‘het Zuiden’) In deze onderzoekslijn wordt uitgegaan van een aantal expliciete standpunten: een individu kan alleen begrepen worden in de verschillende contexten waarin hij/zij leeft + ondersteuning is een cruciaal concept als we ervan uitgaan dat alle mensen interafhankelijk zijn + disability studies begint en eindigt met relationele ethiek+ het zoeken naar ‘de stem’ van de persoon in een ‘précaire situatie’ is een opdracht + er zal interdisciplinair/transdisciplinair worden gewerkt + er moeten vragen gesteld worden bij normatieve praktijken en tendenzen + disability studiesontstond ooit in nauwe samenspraak met activisten Deze onderzoekslijn maakt gebruik van specifieke onderzoeksmethoden zoals daar zijn: portraiture – auto ethnografie – ethnografisch onderzoek – narratief onderzoek – kritische incident methode – collectieve biografie – kunstgebaseerd onderzoek -…