Onderzoekseenheid

Ghent University Expertise Centre for sequencing

Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Epigenomics
  • Genomics
  • Metagenomics
  • Transcriptomics
 • Medical and health sciences
  • Medical epigenomics
  • Medical genomics
  • Medical metagenomics
  • Medical transcriptomics
  • Medical epigenomics
  • Medical genomics
  • Medical metagenomics
  • Medical transcriptomics
  • Medical epigenomics
  • Medical genomics
  • Medical metagenomics
  • Medical transcriptomics
Omschrijving
Het samenbrengen van UGent experten (NXTGNT, Centrum Medische Genetica, ProGenTomics, BioBix) uit verschillende omics-gebieden en het bieden van toegang tot de nieuwste laboratoriuminfrastructuur om de UGent / Association UGent (AUGent) op het kruispunt van innovatief onderzoek te positioneren. Vroegtijdige toegang tot geavanceerde technologie en lokale onderzoeksexpertise, is cruciaal om een ​​voortrekkersrol te spelen bij wetenschappelijke (r)evoluties. De expertise maakt innovatieve benaderingen mogelijk voor het bestuderen van (epi)genomen, transcriptomen en viromes, zelfs in individuele cellen. Nieuw verworven inzichten in complexe biologische systemen en de impact van omics-profilering in de geneeskunde zullen resulteren in een meer gepersonaliseerde diagnose en ziektebewaking / stratificatie van patiënten, waardoor therapie mogelijk wordt voor een betere actieve levensstijl en gezond ouder worden. Lopende onderzoeksprojecten en samenwerkingen overspannen de levenswetenschappen en zijn dus divers en int