Onderzoeker

Tom Bultreys

Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied and interdisciplinary physics
    • Hydrogeology
  • Engineering and technology
    • (Multiphase) flow
    • Modelling and simulation
Expertise
micro-CT Poreuze materialen beeldanalyse Vloeistofdynamica
Bio
Ik ben een fysicus/aardwetenschapper die gefascineerd raakte door de duizelingwekkende complexiteit van vloeistofstromingen in poreuze materialen en hoe deze een rol spelen in bijna alles om ons heen, van alledaagse zaken zoals afwassen met een keukensponsje tot grootschalige technische operaties, zoals het opslaan van miljoenen ton CO2 in gesteentelagen kilometers diep onder het aardoppervlak. Ik bestudeer hoe dergelijke vloeistofstromingen (en het bijbehorende transport van kleine partikels en opgeloste chemicaliën) geologische toepassingen beinvloeden die cruciaal zijn voor een duurzame toekomst. Dit omvat ondergrondse opslag van waterstof (om hernieuwbare energie voor langere tijd op te slaan), geologische koolstofopslag (om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen), verspreiding en sanering van grondwaterverontreiniging en vulkanische systemen. Mijn bijdragen aan het vakgebied van poreuze media resulteerden in de 2019 PoreLab Young Researcher Award van de International Society for Porous Media, een ERC Starting Grant (2023-2028), en verschillende invited presentations en seminars. Mijn onderzoek wordt gedreven door de nood om bruggen te slaan: tussen fundamentele fysica en toepassingen met complexe (geologische) materialen, tussen modellen en experimenten, en vooral tussen de verschillende lengteschalen die processen in poreuze materialen beheersen. Om dit te doen gebruik ik de nieuwste technologiën voor hoge-resolutie röntgenbeeldvorming om microscopische processen in geomaterialen te observeren, met alle complexiteiten en heterogeniteiten die dit bevat. Ik ontwikkel modellen om deze complexiteit te begrijpen, waarbij ik hypotheses test door ze te vergelijken met experimentele data. Ik geloof sterk in het belang van open wetenschap om dit onderzoek vooruit te helpen en heb meer dan 2TB aan vrij beschikbare datasets beschikbaar in online repositories.