Onderzoeker

Stefaan Van Damme

Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Health psychology
  • Counseling psychology
  • Clinical and counseling psychology not elsewhere classified
  • Cognitive processes
  • Motivation and emotion
  • Sensory processes and perception
  • Human experimental psychology not elsewhere classified
  • Psychological assessment
  • Psychometrics
Expertise
pijn aandacht motivatie zelf-regulatie coping chronische ziekte lichamelijke sensaties vermoeidheid
Bio
Stefaan Van Damme is hoofddocent aan de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan Universiteit Gent, België. Tijdens zijn doctoraat, behaald in 2004 onder de supervisie van Geert Crombez, bestudeerde hij de rol van aandachtsprocessen bij pijn. Hij is onderzoeker in het domein van de klinische gezondheidspsychologie en medische psychologie, en zijn onderzoek focust op de psychologie van lichamelijke ziekte. Hij coördineert experimenteel en klinisch toegepast onderzoek naar de cognitieve, affectieve, en gedragsprocessen bij aversieve lichamelijke sensaties en (chronische) ziekte, en hun potentiële rol in functioneren en welbevinden. Hij focust op het ontwikkelen van integratieve theoretische modellen van symptoomperceptie, aandacht, motorische processen, en coping, die ingebed zijn binnen een functioneel perspectief gebouwd rond de sturende kracht en dynamische aard van doelen en zelfregulatie. Zijn onderzoek wordt gekenmerkt door een multi-methodische benadering waarin zelf-rapportage, gedragsmaten, en neurofysiologische maten, geïntegreerd worden. Aan de UGent doceert Stefaan Van Damme opleidingsonderdelen rond diverse topics in het domein van de klinische gezondheidspsychologie en medische psychologie. Hij is actief in diverse bachelor- en masterprogramma's in de klinische psychologie, gezondheidsbevordering, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en farmaceutische zorg. Eén van de centrale thema's in zijn onderwijs is motiverende gespreksvoering, waarvoor hij een blended learning benadering ontwikkelde waarin video-annotatie gebruikt wordt bij het trainen van en geven van feedback op motiverende gespreksvaardigheden.