Onderzoeker

Freya Vander Laenen

Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation
    • Courts and sentencing
    • Punishment and criminal justice
Expertise
drugbeleid forensische geestelijke gezondheid(szorg) kwetsbare personen in contact met strafrechtsbedeling beroepsgeheim