Onderzoeker

Dorian Accoe

Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Bioethics
Bio
Dorian Accoe is een doctoraal onderzoeker aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent) en is secretaris van het Bioethics Institute Ghent (BIG). Zijn onderzoek focust op ethische kwesties gerelateerd aan reproductieve geneeskunde, meer bepaald genetische mutaties en gameetdonatie.