Project

Verbale perifrases in het Grieks: een typologisch en diachronisch onderzoek vanuit cognitief-linguïstisch perspectief.