Project

I-Love-T: Inoculatie van lokale vezelrijke stromen voor de productie van duurzame teeltsubstraten