Project

In situ XRF en XAS studie van atomaire laag depositie op vlakke en poreuze substraten – depositie van bimetallische materialen.