Project

De evaluatie van een computer-getailorde interventie gericht op het reduceren van sedentair gedrag

Code
3E009711
Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
zitten online interventie advies-op-maat
 
Projectomschrijving

Dit project zal een online computer-getailorde interventie gericht op het reduceren van zitten ontwikkelen, implementeren en evalueren bij gezonde volwassenen. Na de piloottesting, zal het programma geëvalueerd worden aan de hand van 3-groepen gerandomiseerde en gecontroleerde studie. Zowel korte als langetermijneffecten zullen vergeleken worden bij deelnemers die (1) advies op maat, (2) standaard advies, of (3) geen advies krijgen.