Project

Regulatorische functie van beta-actine op eiwitexpressie, celmorfologie en focale adhesievorming