Project

Niet-invasieve optische meting en fysische modellering van bloedpulssnelheid voor vroege detectie van cardiovasculaire aandoeningen