Project

Ontwikkeling en toepassing van een high-throughput massaspectrometrische technologie voor microbiële opvolging van spontane bierfermentaties