Project

Toepassing van het "recht op voorafgaand overleg" van inheemse volkeren in het Amazone-bassin wanneer zij geconfronteerd worden met grote extractieve projecten: een kritische evaluatie van nationale regelgeving en praktijk in het licht van de mensenrechte