Project

Toepassing van het "recht op voorafgaand overleg" van inheemse volkeren in het Amazone-bassin wanneer zij geconfronteerd worden met grote extractieve projecten: een kritische evaluatie van nationale regelgeving en praktijk in het licht van de mensenrechte

Looptijd
01-10-2012 → 18-11-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
Andeslanden voorafgaand overleg Amazonegebied mensenrechten inheemse volkeren
 
Projectomschrijving

Het recht op voorafgaand overleg is van groot belang voor inheemse volkeren, het laat ze toe zich uit te drukken, consensus op te bouwen en hun toestemming te geven. Gelet op het ontbreken van grondige studies over de toepassing ervan, beoogt deze studie een kwalitatief onderzoek, met de focus op cases waarin olie-concessies zijn toegewezen in de Amazonegebieden, in drie Andes-landen, namelijk Bolivia, Ecuador en Peru.